2023 Türkiye’sine 11 Adım Kala...

Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında dünyanın en yaşanabilir, en güvenli ve huzurlu ülkesi olma yolunda adımlar atıyor. Önümzdeki 11 yıllık süre, geçmiş 10 yılda yapılanlara bakıldığında aslında 2023 hedeflerimizin ne derece yüksek ve ulaşılmaya yakın olduğunun bir göstergesi. Bununla birlikte son 3 yıldır ülkemizin gerek içerde gerekse global olarak dünyada karşı karşıya kaldığı ve bundan sonra daha sık karşılaşacağı olumsuz etkilere bakılırsa bu 11 yıllık süreç çetin birçok engelin de beraberinde aşılmasını gerektirecek.

11 yıllık süreç sonunda Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşması için önünde tamamlaması gereken en önemli dönüşüm ve değişim adımlarını aşağıda 11 maddede özetlemeye çalışacağım:

1. Gerçekçi ve Rekabetçi Ekonomik Büyüme

İstihdamın artması için yeni iş kolları oluşturma, işsizlik oranının düşürülmesi ve %5’in altında tutulması, cari açığın en büyük sebebi olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik olarak nükleer, doğalgaz ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verilmesi, teknolojik yatırımların arttırılması. Kalkınma planlarının düzenli olarak hazırlanıp takip edilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, üretimi arttırmaya yönelik hamlelerin arttırılması.

2. Sivil Anayasa’nın Yazılması

Toplumun tamamını kucaklayan, devletin ve milletin bağımsız bütünlüğünü koruyan, özgürlükleri demokratik bir şekilde ele alan, sivil anayasanın geniş bir mutabakat çerçevesinde yazılması.

3. Adalet Sisteminin Düzenlenmesi

Suça teşebbüsü önleyen, suçluyu caydırıcı cezalarla cezalandıran, cezaevlerini birer topluma geri kazandırma yerleri olarak dönüştüren ve herkesin vicdanının kabul edeceği bir adalet sisteminin kurulması.

4. Eğitim Sisteminin Düzenlenmesi

Her yeni gelenin sürekli sil baştan ele alıp değiştirmediği, bireyin sosyal, psikolojik, kültürel ve toplumsal gelişimini ön plana çıkaran, eğitim ve öğretimi bir bütün olarak ele alan eğitim sisteminin düzenlenmesi. Bununla birlikte gerek yurtiçinde gerekse yurtdışındaki hem Türk beyinlerin ülkeye fayda sağlaması için gerekli altyapının ve olanakların sağlanması hem de bizde henüz geliştirilmemiş konularla ilgili dünyadaki diğer beyinleri ülkemize çekecek şartların hazırlanması.

5. Şehir ve Bölge Planlamanın Ele Alınması

Şehirlerin, imar planlarına uygun olarak, sistemli bir biçimde kalkınmasını sağlayıcı, şehir ve bölge planlaması yapılmış, yeşil alanı korunmuş, çürük ve eski binalardan arındırılmış, raylı ve yeraltı toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sorunu çözülmüş nefes alan modern şehirler oluşturmak.

6. Ulaştırma Politikasında Değişim

Yıllardır karayoluna ağırlık veren ulaştırma politikasında son dönemde başlayan demiryolu ve denizyolu taşımacılığının daha da ileriye götürülmesi ve tüm ülkenin birbirine demiryolu ile bağlanması, üretim-tüketim arasındaki taşımacılığın deniz ve demiryoluyla yapılması.

7. Teknolojik Gelişime Yönelik Yatırım Yapılması

Dünya’da var olan ürünlerin aynısını %100 Türk üretimi ile yapıp dünyada pazar kapmak  bir bakış açısı olmakla beraber mevcut rekabet ve markalaşma açısından ele alındığında gerçekleşmesi kolay olmayan bir mücadele. Ancak, innovasyona, ar-ge’ye yatırım yapıp, henüz yapılmamışı yapmayı denemek, bunun için kaynak ayırmak, yeni bir ürün ortaya koymak ve bunun tanıtımını dünya çapında gerçekleştirmek, bizi diğer gelişmekte olan ülkelerden ayıracaktır.

8. Sosyal Devlet Olgusunu Harekete Geçirme

Vatandaşının sorunlarını dinleyen, çözüm için farklı görüşlere açık olan, iletişim ve diyalog kanalları açık, her alanda vatandaşıyla kucaklaşan sosyal devlet olma yolunda adımların sıklaştırılması.

9. İnancına Göre Yaşama Serbestisi

Halkının %99’u Müslüman olan bir ülkede, inanç özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik her türlü engelin kaldırılması, bununla birlikte gayrimüslimlerin de inançlarını yaşamaya yönelik taleplerine, ülkenin birlik ve beraberliğini koruma ve demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde cevap verebilme.

10. Terör Sorununa Demokratik Çözüm Bulma

Yıllardır binlerce şehit verdiğimiz bu sorunun, devletin ve milletin bölünmesine yönelik faaliyetlere asla taviz verilmeden, bir karış toprağımızın bile pazarlığının yapılmadığı, bu konunun tek çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu, bununşa birlikte sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı akılcı, demokratik ve kalıcı çözümler getirme.

11. Uzun Vadeli ve İstikrarlı Dış Politika

Ekonomik sebepler başta olmak üzere farklı etnik köken, kültürel yapı ve siyasi bakış açısına sahip ülkelerden oluşan Avrupa Birliği’nin çatırdadığı günümüzde, birliğin bir parçası olma yolundaki eknomik ve yasal altyapıya yönelik faaliyetlere – birliğe girmeyecek olsak bile- devam edilmesi ve sürecin tamamlanması. Bununla birlikte tarihsel bağlarımız olan Ortadoğu, Balkanlar, Afrika ve Asya’daki ülkelerle siyasi ve ekonomik işbirliğimizin geliştirilmesi. Daha önce hiç girilmemiş pazarlara girilmesi, dünyada toplumsal barışın ve dayanışmanın savunucusu olan ancak ülkemizin menfaatlerini de hakkaniyet çerçevesinde sonuna kadar savunan uzun vadeli, istikrarlı bir dış politika takip etme.

Yukarıda sıralamış olduğum 11 maddeye aslında ilave edilebilecek çok fazla madde mevcut. Hatta 11 maddenin her biri de kendi içinde birçok alt başlıkla birlikte değerlendirilip detaylı analiz edilebilir, edilmelidir de. Ancak bu kısa yazımda elimden geldikçe özetlemeye çalıştım yapılması gerekenleri..

2023 Türkiye’sinde adım adım ilerlerken birey olarak herkesin yapabileceği o kadar çok şey var ki aslında. Yeter ki birbirimizi önyargısız olarak dinleyebilelim, yeter ki toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarımızın üzerinde tutabilelim, yeter ki adalet, vicdan, dürüstlük, istikrar, hoşgörü, dayanışma, inanç kavramlarını tüm yaşantımızda kendimize yol gösterici olarak kullanabilelim..

İstanbul, 2012

© - 2018 www.leventsumer.com | Dr. Levent SÜMER Her Hakkı Saklıdır.