Maliyet Yönetiminde Doğrular ve Yanlışlar

Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü (UPYE) ile Boğaziçi Üniversitesi’nin Albert Long Hall’de 12 Mayıs 2012 Cumartesi günü ortaklaşa düzenlediği ve 400’ün üzerinde profesyonelin katıldığı İnşaat Projelerinde Maliyet Yönetimi adlı seminerde Emrah Mazıcı ile birlikte “Maliyet Yönetiminde Doğrular ve Yanlışlar” konulu bir konuşma ve sunum yaptık.

Seminerde maliyeti belirleyen unsurlardan bahsettik, maliyetleri yönetirken nelere dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizdik. Sektörden örneklerle maliyet yönetiminde en çok yapılan hataları anlatırken o hataların bize maliyetlerini vurgulamaya çalıştık.

Sonuç kısmında ise maliyet yönetiminde yapılması gerekenleri aktararak yatırım aşamasından inşaat aşamasına ve sonrasına kadarki süreçte maliyet yönetme bilincini dinleyicilere aktarmaya çalıştık.
 

Ekte sunumu da göreceğiniz konuşmamızı kısaca özetlemek gerekirse;;

 

Maliyeti belirleyen unsurlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 

 • Lokasyon (Şehir, ülke)

 • Tür/ Sınıf (Ofis, Konut, AVM)

 • Kategori (A+)

 • Tasarım (Tasarımcı Maliyeti)

 • Hedef Kitle

 • Ekonomik Koşullar

 • Karlılık Hedefleri

 • Zaman

 • Kullanılan Yöntemler

 


Maliyetler yönetilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

 • Proje geliştirme aşamasında projeye ait kriterlerlerin belirlenmesi

 • Proje maliyetlerini oluşturan «maliyet merkezlerinin ve alt kırılımlarının» hazırlanması

 • Proje bütçesinin oluşturulması

 • Proje finansman modelinin hazırlanması

 • Proje nakit akışının oluşturulması

 • Planlanan bütçe ile gerçekleşen maliyetlerin mukayese edilmesi

 • Bütçeyi saptıran hususların düzenli ve sürekli olarak takip edilmesi

 • Değer Mühendisliği çalışmalarının yürütülmesi

 • Alternatif maliyetler ve fırsat maliyetlerinin değerlendirilmesi

 


Maliyet yönetiminde aşağıdaki hatalara sıkça rastlanmaktadır:

 

Tasarımın (mimari ve mühendislik) maliyet etkisinin irdelenmemesi

 • Bütçe belirlenmeden projeye başlanması

 • İhale süreçlerinde en düşük fiyatı veren firmanın tercih edilmesi

 • İşin alınabilmesi ve rekabetçi olabilmek adına çok düşük fiyat tekliflerinin verilmesi

 • Az adama çok iş yaptırma fikri

 • Süre-maliyet ilişkisinin gözetilmemesi

 • Fırsat maliyetlerinin düşünülmemesi

 • Finansman konusunda süreçlerin doğru yönetilememesi

 • Proje devam ederken maliyet etkisi gözetilmeden revizyon yapılması

 • Maliyet kontrol ve takip sisteminin olmaması


Maliyet yönetirken aşağıdaki temel prensiplere göre hareket edilmelidir:

 

 • Maliyetler hazırlandıktan ve bütçe oluşturulduktan sonra işe başlama

 • Maliyetleri, karar verme sürecinde doğru zamanda ve karara etki edecek şekilde değerlendirme

 • Maliyet hazırlama, kontrol ve yönetim için sistematik planlar oluşturup kullanma ve raporlama

 • Departmanlar arası veri akışının (şantiye-merkez, tasarım-planlama-satın alma-muhasebe/finans) sağlıklı olmasını sağlama

 • Küçük maliyetlere takılmaktansa büyük resme odaklanma

 • Geneli etkileyen büyük maliyet kalemlerine odaklanma ve bunları aşağı çekecek yöntemler geliştirme

 • Maliyetlerden çok karlılığa odaklanma

© - 2018 www.leventsumer.com | Dr. Levent SÜMER Her Hakkı Saklıdır.