Üstad Necip Fazıl...

25 Mayıs..Üstad Necip Fazıl’ın ölümünün 29. yıldönümü. 26 Mayıs 1904 yılında doğan ve 25 Mayıs 1983’te Hakk’ın rahmetine kavuşan Üstad’ı rahmetle anıyoruz. Fikirleriyle, kıvrak zekasıyla, hitabetiyle, edebi kişiliğiyle, güçlü kalemi ve bıraktığı sayısız eserleriyle Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biri Üstad Necip Fazıl. Burada kendisiyle ilgili yazabilecek, söyleyebilecek o kadar çok şey var ki. Bugün adına açılanhttps://twitter.com/#!/UstadNFK adlı twitter sayfasında kendisinin özlü sözlerini birarada bulma imkanı buldum. Onu en iyi kendi sözleri tarifler diye düşünüyorum ve birkaç tanesini burada sizlerle paylaşıyorum:

“Sonunda ‘eyvah’ diyeceğin şeylere, başında ‘eyvallah’ deme..!!

Aldığımız nefesi bile geri veriyorsak, hiçbir şey bizim değil…!

Geminin tek kaptanı olur gerisi mürettebattır, kalbin de tek sahibi olur gerisi teferruattır…

Adam olmak cinsiyet meselesi değil şahsiyet meselesidir…

ALLAH imhal eder (müddet verir) fakat asla ihmal etmez.

ALLAH yarına bırakır, ama yanına bırakmaz …

Kişiye göre davranacaksın, küçükle küçük olacaksın hatta; ama seviyesizin seviyesine inecek kadar düşmeyeceksin hayatta…

İki insan çeşidi vardır. Zaman geçtikte hatalarıyla yüzleşen! Zaman geçtikçe YÜZSÜZLEŞEN….

Kıtmir bir köpekti , Ashab-ı Kehfin köpeği.. Ama cennete gitti. Kim olduğun kadar kimlerle olduğun da önemli….

Sakın ola köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme. Olur ya tam yarı yolda köprü yıkılıverir Öteki tarafa ayının yeğeni olarak gidersin…

Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen; hem yolunu kaybedersin, hem dostunu…

Bir genç sorar: Osmanlı emperyalist değil miydi? Üstad: Evladım eğer Osmanlı emperyalist olsaydı şu anda bu soruyu Fransızca değil Türkçe sorardın..

Hakim saçı sakalı uzamış Necip Fazıl’a maymuna dönmüşsün Necip demiş. Üstad yüzünü duvara çevirip, şimdi de duvara döndüm demiş…

Hırsı bırak, kendini boş yere harcama! Şu toprak altında çırak da bir usta da…

Gam çekme, böyle gitmez bu devran…

Ey nefs, sen bende ne korkunç şeysin!

Biz, bize gerici diyenlere ancak DEH demek için gerideyiz…

Allah kabul etmeyeceği duayı ettirmez! Bu bir büyük sırdır…

Bazı insanlar alçak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür…

Allah’a dönüp benim büyük bir derdim var deme… Derdine dönüp benim her şeye kâdir büyük bir Allah’ım var de…

Dünya güzel olsaydı, doğarken ağlamazdık… Yaşarken temiz kalsaydık ölünce yıkanmazdık ..!

Öyle insanlar vardır ki, lâğıma düşseler lâğımı pisletirler….

Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım….

Hayırlı eş; Allah’ın kuluna özel bir ikramıdır. Hayırsız eş ise Dünya’nın en ağır imtihanıdır….

Namaz kılmaktan ayakları şişen bir Peygamberin, uyumaktan gözleri şişen ümmetiyiz. Hepsi bu kadar…

Bizim davamız yokuş yukarı çıkmanın davası, onlarınki ise yokuş aşağı yuvarlanmanın…

İnsanın zabıtası imandır…

Artık fikir kurtlandı, iş lazım…

İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir…”

Üstad’ın ölmeden önceki vasiyeti ise sürdüğü hayatın, büyük davanın beklenen bir sonucu gibidir:

  • “Fikir ve duyguda vasiyete lüzum görmüyorum. Bu bahiste bütün eserlerim, her kelime, cümle, mısra ve topyekün ifade tarzım vasiyettir. Eğer bu kamusluk bütünü tek ve minicik bir daire içinde toplamak gerekirse söylenecek söz “Allah ve Resulü; başka her şey hiç ve batıl” demekten ibarettir.

  • Beni, ayrıca hususi vasiyetimde gösterdiğim gibi, İslamî usullerin en incelerine riayetle gömünüz! Burada, umumi vasiyette de belirtilmesi gereken bir noktaya dokunmalıyım.

  • Cenazeme çiçek ve bando muzika gönderecek makam ve şahıslara uzaklığımız ve kimsenin böyle bir zahmete girişmeyeceği malum… Fakat bu hususta bir muziplik zuhur edecek olursa, ne yapılmak gerektiği de beni sevenlerce malum… Çiçekler çamura ve bando yüzgeri koğuşuna.”

Çile şiirindeki şu satırlar vasiyetini teyid eder niteliktedir:

  • “Son günüm olmasın çelengim top arabam

  • Beni alıp götürsün tam dört inanmış adam”

Üstadı Rahmetle anıyor ve dualarımızı gönderiyoruz..

© - 2018 www.leventsumer.com | Dr. Levent SÜMER Her Hakkı Saklıdır.